Prohlubování studní


Dříve se kopané studny budovaly převážně svépomocí a zhotovitel pak na tuto prácí vzpomíná celý život. Obecně lze říct, že naprostá většina studní je mělká. Pramen se obvykle nachází 20 – 30 cm nade dnem, což v místech, kde není voda výrazně pod napětím (kterých je většina) nestačí. Ve studni pak, i při delší kumulaci, není víc jak 1 – 1,2 m vody. Hlavními důvody je:Z těchto důvodů je vhodné většinu studní, pokud je chceme plnohodnotně využívat, prohloubit. Bohužel však nelze prohloubit každou, až na dno zapaženou studnu. Největšími překážkami bývá:V případě, že studnu nelze prohloubit, je zde ještě možnost instalovat ve studni ponorné čerpadlo se spodním sáním. Nejvíce rozšířená čerpadla vřetenového typu mají totiž nasávací otvor umístěn v horní části čerpadla, takže spodní cca 1 m vody vůbec nevyužívají. Odborná studnařská firma může, nejlépe po celkové revizi studny nebo jejím vyčištění navrhnout optimální typ čerpadla.

Před každým pokusem o prohloubení je nutné provést revizi technického stavu studny, zda je vůbec možné se o tyto práce pokoušet. Je třeba zjistit v jakém stavu jsou skruže na dně, jak jsou založeny (zejména, jedná-li se o dělené skruže), z jakého materiálu je dno, jaký je přítok, atd.

Vlastní prohloubení se provádí tak, že se ve dně stávající studny vyhloubí další studna. Ta se, pokud to hornina vyžaduje, zapaží skružemi menšího průměru (vnitřní průměr 85, 80, 70 nebo 60 cm podle potřeby a možností) tak, aby menší skruže přesahovaly nejméně 10 cm nad spodní okraj původních skruží. Přesazení brání vyplavování materiálu zpoza horních skruží, což by mohlo vést k jejich posuvu nebo i zborcení. Mezikruží mezi hrubým výlomem a vnějším povrchem menších skruží je třeba vyplnit kameny nebo vysypat štěrkem.

K zapažení prohloubení jsou nejvhodnější klasické studniční skruže o výšce minimálně 80 cm, aby v exponované části bylo co nejméně netěsností. Naprosto nevhodné je použití segmentů nebo různého plechového pažení.

Z výše popsaného je jasné, že před prohlubováním se musí za studny odstranit všechny trubky, traverzy, držáky, pumpy a čerpadla.

Pokud někdo chce studnu prohloubit, měl by si uvědomit, že ve většině případů lze, vzhledem k vodou nasáklé hornině, studnu prohloubit o 1 až 3 metry (někdy jen i o několik decimetrů). Není proto na místě trvat na přesné hloubce prohloubení, ale prohloubit studnu tak, jak to jde, když už se to dělá (další prohlubování už obvykle nebývá možné). Podobná situace je i v materiálu, který není nutné pažit. Tam sice prohloubení není limitované sesuvem materiálu, ale se zvyšující se hloubkou obvykle zvětralá skála tvrdne. Záleží hlavně na velikosti přítoku do studny. Často znamená prohloubení o několik decimetrů zlepšení o několik set procent.