Preventivní dezinfekce a dezinfekce vnitřních rozvodů


Součástí pravidelné údržby studny by měla být i preventivní dezinfekce vody ve studni uživatelem. Na dezinfekci můžeme použít některý z chlorových preparátů (např. Chloramin T, chlornan sodný, SAVO, atd.) v koncentraci a způsobem doporučeným výrobcem. Tyto preparáty používáme obvykle na „šokovou dezinfekci“, nejlépe cca 2x ročně (jaro, podzim).

K dlouhodobější dezinfekci vody je nejvhodnější použít přípravek SAGEN (na bázi koloidního stříbra), který působí ve vodě několik měsíců. Tento přípravek je vhodné používat maximálně 2 x do roka (např. na jaře a před zimou) a respektovat pokyny v návodu. Drobnou nevýhodou tohoto prostředku je potřeba ponechat po vlití přípravku do studny vodu v klidu nejméně 48 hodin.Může se stát, že dojde ke kontaminaci vnitřních rozvodů (trubky, čerpadlo, tlaková nádoba, boiler, atd.). Klasickým příkladem je znovuzahájení provozu studny, o kterou se dlouho nikdo nestaral (např. koupě staršího domku se studnou).

Do studny vlijeme silný koncentrát (silnější dávku, než doporučenou výrobcem), necháme působit dle návodu a pak přistoupíme k dezinfekci našeho vnitřního rozvodu. Postupně pouštíme všechny kohoutky a spotřebiče (nádobky WC, myčky, atd.) až z tekoucí vody ucítíme výrazný chlorový zápach. Vodu s chlorovým koncentrátem opět necháme v rozvodu nejméně půl hodiny působit. Pak odčerpáme ze studny co největší množství vody, aby pramenem přitékající čistá voda co nejvíce naředila chlorem zapáchající vodu. Tyto přípravky dezinfikují určitým množstvím chloru jen určité množství bakterií. Čím větší je proto znečištění, tím silnější koncentraci je třeba použít, nebo akci zopakovat.Pokud chceme provést rozbor vody k ověření účinnosti dezinfekce, je vhodné počkat 2 až 3 týdny (podle odběru vody) až se studna dostane do standartního režimu. Pokud testy nevychází ani přes aplikaci preventivní dezinfekce, vyčištění studny odbornou firmou a dezinfekci vnitřního rozvodu, musíme se smířit s tím, že znečištěná voda nám již do studny přitéká. Můžeme pak jedině za pomoci proutkaře pátrat po zdroji znečištění (dlouhodobá skládka hnoje z bývalého JZD na nevhodném místě, atd.), nebo se seznámit s nabídkou různých filtrů určených pro domácnost, které lze zařadit do rozvodu za hlavní ventil vodárny. V lehčích případech může pomoci pravidelné dávkování dezinfekce.