Čištění a dezinfekce kopaných studní


Každá studna by se měla jednou za čas vyčistit a případně zdezinfikovat. Nejde jen o majitele samotného, ale silně znečištěná studna může znečišťovat i studny v blízkém okolí. Nepoužívaná, špatně zakrytá studna je vždy plná tlejících a rezavějících předmětů. Pokud se při rozboru najde větší množství bakterií, bývá nejčastějším důvodem jedna z následujících možností:


Základním krokem při čištění je proto vlézt do studny. Vyčistit správně studnu z povrchu nelze. Je třeba očistit celý tubus studny tlakovou vodou s dezinfekcí, příp.mechanicky. Ze dna pak vybrat všechen nános až na původní dno. Nános bývá někdy tak velký, že omezuje přítok pramene do studny (zejména u dlouho nepoužívaných studní). V některých případech může proto dojít po vyčištění ke zlepšení přítoku do studny. Po vybrání nánosu bývá někdy nutné ještě studnu odkalit. Tyto práce nelze provádět bez kvalitního vybavení a bez zkušeností. Nezbytnou součástí je i revize technického stavu studny, čerpacího zařízení a orientační čerpací zkouška.
Jako nejvhodnější se na čištění studní ukázalo použití lanové techniky (speleologické), která umožňuje volný pohyb pracovníka studní bez nutnosti se držet žebříku nebo čehokoliv jiného. Profesionální studnařské firmy používají tuto techniku již 30 let. Nadšenci, čistící studny ze žebříků a podobných zařízení, nečistí obvykle celý tubus studny, jen stěny ostříkají hadicí z povrchu, což je zcela nedostačující. Často také dochází k tomu, že na sedimenty na dně (které by bylo třeba vytěžit), jen nasypou vrstvu nového štěrku a prohlásí studnu za vyčištěnou. Opačným příkladem může být vytěžení většího množství materiálu ze dna, než je vhodné (podhrabání skruží), které může vést i k destrukci celé studny.
Hlavní problém těchto příležitostných čističů studní je v tom, že jim chybí zkušenost a znalost celého studnařského oboru. Nejsou proto schopni posoudit stav skruží, příčiny znečištění, velikost přítoku, možnosti čerpání vody atd. Je to, jako kdyby jste přijeli do pneuservisu a tam řekli, že Vám vymění jen levé přední kolo a s ostatními musíte jinam. Při tom je revize studny zcela nedílnou součástí procesu jejího čištění. Včasným zásahem lze poškozenou studnu zachránit (např. vložkováním). Pokud se dělené skruže dají do pohybu, obvykle se již nedá nic dělat. Jsou stále častější případy, že „čističi studní“ řeknou zákazníkovi, že má studnu v pořádku a ona za týden spadne. Paradoxem je, že tito lidé za „vyčištění“ studny požadují často i mnohem vyšší částky než odborné firmy. Proslulé jsou zejména různé letáčkové akce, kdy se mnohdy jedná jen o partu kamarádů, kteří si přes sezónu chtějí přivydělat. Lze se setkat i s najímáním nezaměstnaných na tyto práce. O míře odbornosti ať si v takových případech udělá každý obrázek sám.


Před čištěním je dobré opravit nadzemní část studny, případně vyměnit poklopy, aby byla studna co nejlépe uzavřena před slimáky a hlodavci. Studna nemusí „dýchat“! Je třeba zrušit všechny větrací komínky a otvory. Ve studni si lze z plynů představit oxid uhličitý (který by se držel u dna), nebo metan z tlejícího materiálu, který prchne sebemenší netěsností. Není tedy co větrat. Pramen tekoucí v zemi také nevětrá. Kolem skruže na povrchu by měl být široký betonový límec a terén kolem studny by měl být vyspádován směrem od studny.
Ze studny je také vhodné odstranit staré nepoužívané potrubí a jiné rezavějící železo, tlející dřevěné lávky a trámky. Pokud již nepoužíváme ruční pumpu, nechceme ji obnovit, ale nechat ji pro dekoraci na studni, je dobré demontovat minimálně tu část potrubí, které je zaplavována vodu.