Přečtěte si

Jak by měla vypadat studna

Část skruží nad povrchem by měla být vysoká nejméně 30 až 50 cm. Nejvhodnější jsou celoskruže z kvalitního betonu. Studna by měla být zakryta betonovými deskami bez zbytečných otvorů (dřevo dříve či později podlehne hnilobě a je pak zdrojem znečištění). Spoj poklopových desek by měl mít „falc“, přesazení, které brání propadávání nečistot do studny. Celá nadzemní část má být co nejtěsnější s co nejmenšími otvory a spárami. Zabráníme tím pronikání myší, slimáků a většího hmyzu do prostoru studny. Studna nemusí „dýchat“ – zrušte a zabetonujte všechny „větrací otvory“, komínky, mřížky a šachtice.

Vložkování studní

Nejčastějším způsobem je vložení menších skruží do stávajících a vysypání vzniklého mezikruží štěrkem. Obvykle se tyto práce provádějí na záchranu studní, které byly zapaženy dělenými skružemi, tzv. segmenty. Tyto dělené skruže nejsou na studny konstrukčně vůbec vhodné, protože po jejich osazení vzniká velké množství spár a otvorů, kterými se dovnitř studny dostávají nečistoty z okolí. Navíc většina použitých skruží obsahuje z výroby velice málo cementu, takže po několika desetiletích (zejména v mírně kyselé vodě) se jedná spíše jen o písek slepený vodou. Povrch pak připomíná vymývaný beton a v částech studny trvale pod vodou je často možné segment ulomit rukou.

Kopaná nebo vrtaná studna?

To je otázka, kterou si dnes klade každý, kdo se myšlenkou na novou studnu začne zaobírat. Problém spočívá i v tom, že zájemce je dnes zahlcen protichůdnými názory zainteresovaných firem a odborníků z kanceláří. Také se často nerozlišuje, zda se jedná o zdroj vody pro soukromou osobu nebo pro střediskovou obec. Následující řádky jsou proto zaměřeny na drobného spotřebitele, pro kterého je jedním z hlavních kritérií celková cena díla. Je třeba si uvědomit, že dříve lidská sídla vznikala na místech, kde to bylo vhodné – tj. kde byla voda. V dnešní době si už nelze vybírat a tak se staví i tam, kde voda není vůbec.

Čerpadla

Vzhledem k současné kvalitě ponorných čerpadel se v následujících řádcích zaměřím pouze na ně. Sací čerpadla, jakkoli v minulosti oblíbená, jsou použitelná jen do velmi mělkých studní (tj. rozdíl výšky hladiny oproti čerpadlu není větší než 6 m). Údaje, jako sací výška 8 až 9 m, platí možná v laboratorních podmínkách a u nového čerpadla s nejkratší možnou savicí. Skutečnost v praxi však bývá jiná. Největším argumentem při výběru bývá pořizovací cena, hlučnost, provozní problémy a velikost sacích čerpadel. Při současných obchodních trendech zapomeňte na zkušenosti našich dědečků – namontovali čerpadlo a ono to celé třicet let fungovalo

Umístění čerpadla ve studni

Níže uvedené řádky se týkají kvalitních čerpadel s dlouhou životností a širokou škálou použití. Jedná se o čerpadla prodávaná ve specializovaných obchodech. Nevztahuje se na čerpadla s marketů, tržnic a hobby výrobky pro drobné zahrádkáře (Malyš, atd.).

Čištění

Každá studna by se měla jednou za čas vyčistit a případně vydezinfikovat. Nejde jen o majitele samotného, ale silně znečištěná studna může znečišťovat i studny v blízkém okolí. Nepoužívaná, špatně zakrytá studna je vždy plná tlejících a rezavějících předmětů.

Prohlubování

Dříve se kopané studny budovaly převážně svépomocí a zhotovitel pak na tuto prácí vzpomíná celý život. Obecně lze říct, že naprostá většina studní je mělká. Pramen se obvykle nachází 20 – 30 cm nade dnem, což v místech, kde není voda výrazně pod napětím (kterých je většina) nestačí. Ve studni pak, i při delší kumulaci, není víc jak 1 – 1,2 m vody.

Desinfekce

Může se stát, že dojde ke kontaminaci vnitřních rozvodů (trubky, čerpadlo, tlaková nádoba, boiler, atd.). Klasickým příkladem je znovuzahájení provozu studny, o kterou se dlouho nikdo nestaral (např. koupě staršího domku se studnou). Do studny vlijeme silný koncentrát (silnější dávku, než doporučenou výrobcem), necháme působit dle návodu a pak přistoupíme k dezinfekci vnitřního rozvodu. Postupně pouštíme všechny kohoutky a spotřebiče (nádobky WC, myčky, atd.) až z tekoucí vody ucítíme výrazný chlorový zápach. Vodu s chlorovým koncentrátem opět necháme v rozvodu nejméně půl hodiny působit. Pak odčerpáme ze studny co největší množství vody, aby pramenem přitékající čistá voda co nejvíce naředila chlorem zapáchající vodu. Tyto přípravky dezinfikují určitým množstvím chloru jen určité množství bakterií. Čím větší je znečištění, tím silnější koncentraci je třeba použít, nebo akci zopakovat.