Orientační cenová nabídka pro rok 2017

(nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné)

Zvýšení některých cen, oproti uplynulým rokům, je zaviněno neustále se zvyšující cenou materiálu. V tabulce jsou orientační ceny našich služeb. Podrobnější informace najdete v detailech kalkulace pod tabulkou. Ceny jsou za běžný metr.

SlužbaCenaPoznámka
Hloubení nové studnyod 7 500,-Jde o cenu za běžný metr a ta závisí na hloubce, přístupnosti místa, houževnatosti horniny, dopravních nákladech, použitých komponentech.
Prohlubování stávající studnyod 10 000,-Cena za prohloubení vychází rovněž z ceny za 1 běžný metr hloubky, která zahrnuje práci a materiál (skruže) nutné ke zhotovení tohoto metru.
Překopávání vrtů na studnyod 7 500,-Ve výjimečně nepříznivých případech si za průběžné odstraňování pažnic vrtu vyhrazujeme nárok na zvýšení částky za 1 metr o 500,-
Vložkování studníod 5 000,-Cena platí při nejběžnějším vnitřním průměru vložkovacích skruží 80cm.
Čištění a dezinfekce studníod 3 500,-Čištění, dezinfekce a revize studny do 5 metrů je za paušální částku 3.500,-. U studny hlubší než 5 metrů se za každý další metr připočítá 100,- k této paušální částce. Výpočet platí platí při čištění vyskružené studny do vnitřního průměru 1m a max.hloubky 20m.
Montáže a opravy ručních pumpnapř. 13 500,-Cena montáže nové ruční pumpy je závislá především na hloubce studny, viz podrobnosti níže.
Výměny, montáže a opravy čerpadel a vodárennapř. 22 000,-Základní cena za montáž (kopaná studna) nového ponorného čerpadla a vodárny (tlaková nádoba 35 l až 50 l s vakem) po hlavní ventil se u rodinného domku pohybuje od 22.000,- do 24.000,- Kč. Cena je závislá na použitém typu čerpadla, hloubce studny a délce rozvodů. Podrobnosti viz níže.
Přepravaod 200,-Základní cena za přepravu je 8,- Kč/km (Pick Up). V případě použití přívěsného vozíku (přeprava technologie nebo skruží) nebo terénního auta účtujeme 12,- Kč/km. Minimální položka za přepravu je 200,- Kč

Hloubení nové studny

Cena nové kopané studny vychází z ceny za 1 běžný metr hloubky, která obsahuje práci a materiál (skruže vnitřní průměr 1 m, námi dodávané) nutné ke zhotovení tohoto metru. Základní cena je 7.500,- Kč. K ceně se obvykle připočítává cena za dopravu. Ve výsledné ceně se zohledňuje cena použitých skruží a najeté kilometry přepravy.

Konečná cena se vypočítává jako: dosažená hloubka od povrchu x cena za běžný metr + cena za přepravu + příp. cena za poklop. Část skruží nad terénem do výšky 50 cm se do celkové ceny nezapočítává.

Příklad 1.: 10 m hluboká studna. Dojezdová vzdálenost 35 km, práce trvala 7 dní. Výsledná cena:
75.000,- cena studny
cca 3.500,- přeprava skruží a technologie
cca 1.100,- poklop dvoudílný betonový
Celkem:79.600,- Kč.

Příklad 2.: 6 m hluboká studna. Dojezdová vzdálenost 5 km, práce trvala 4 dny. Výsledná cena:
45.000,- cena studny
cca 1.000,- přeprava skruží a technologie
cca 1.100,- poklop dvoudílný betonový
Celkem: 47.100,- Kč.

Předpokladem základní ceny je práce na dobře přístupném prostranství umožňujícím použití běžné technologie. V případě přístupu na pracoviště po schodech, přes řadový dům, ve svahu, atd. je možné smluvní navýšení ceny.

Začne=li být hornina na dně studny dostatečně tvrdá, takže není nutné hloubenou část dále pažit skružemi, zůstává cena stejná. Namáhavější a zdlouhavější práce je kompenzována cenou skruže (není požadován příplatek). Částka 7.500,- je tedy v takovém případě účtována jen za práci. Cena 7.500,- za metr platí do postupu 100 cm/ den. Při menším denním postupu je pak cena dohodou. Můžeme hloubit jen v horninách, které lze rozpojovat sbíjecím kladivem. Cenu 7.500,- jen za práci, účtujeme i v houževnatých horninách, kde práce postupují velmi pomalu, nebo ve studnách hlubších než 15 metrů.

Pokud nelze z technických důvodů dosáhnout vhodné hloubky studny ve skružích o vnitřním průměru 1 m, bude za stejných cenových podmínek (bez příplatku) pokračováno dále ve skružích o menším průměru (jako při prohlubování).

V ceně 7.500,- za metr je odvoz vytěženého materiálu do vzdálenosti cca 20 metrů od studny na rovném terénu.

Na pažení studní používáme originální studniční skruže s armaturou (skruže vnitřní průměr 1 m, výška 1 m). Nepoužíváme kanalizační skruže bez armatury ani podomácku vyráběné skruže.

Po dohodě se zákazníkem dodáváme i dvoudílný poklop k zakrytí studny. Cena za poklop se podle výrobce a kvality pohybuje od 1000,- do 1200,- Kč. Cena za poklop není součástí ceny za běžný metr.

Nedáváme záruku na vodu (ani to nepovažujeme za seriózní), ale ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Pro zdar akce se snažíme udělat vždy maximum, ale proti nepříznivým geologickým a hydrogeologickým podmínkám nic nezmůžeme. Používanou technologií jsme obvykle schopni vyhloubit studnu 2 až 3 metry pod první zvodnělou úroveň (záleží na druhu horniny).

Prohlubování stávající studny

Cena za prohloubení vychází rovněž z ceny za 1 běžný metr hloubky, která zahrnuje práci a materiál (skruže) nutné ke zhotovení tohoto metru. Základní cena je cca 10.000,- Kč. K ceně se obvykle připočítává cena za dopravu. Vzhledem k používaným skružím (výška skruže 100 cm) se snažíme pracovat v násobcích tohoto rozměru (prohloubení pouze o jednu skruž účtujeme 11.000,- Kč). Doporučujeme nejmenší prohloubení o 1,9 m, t.j. cca 19.000,- Kč (2 x 100 cm minus 10 cm překrytí původních skruží).

Pokud je hornina ve dně studny tak tvrdá, že není nutné prohloubenou část zapažit skružemi, je práce o tolik namáhavější a zdlouhavější, že cena zůstává stejná. Uvedená cena za metr platí v tvrdých nebo houževnatých horninách do postupu 100 cm denně. Při menším denním postupu nebo u studní hlubších 15 metrů je pak cena dohodou.

K ceně za prohloubení lze po domluvě připočítat cenu za demontáž a montáž čerpadla nebo savice (s příslušným prodloužením potrubí).

Každé prohloubení je natolik individuální (viz kapitola prohlubování studní), že konkrétní věci je možné domluvit až na místě zakázky.

Překopávání vrtů na studny

Cena překopání vrtu na studnu je stejná jako u nové studny. Hloubení v místě vrtu je problematičtější a mnohdy i pracnější (zrušení zhlaví vrtu) než v rostlé hornině. Nastoupaná voda ve vrtu nebo kaverny kolem vrtu mohou negativně ovlivnit konečnou hloubku nové studny, takže bývá v některých případech vhodnější hloubit mimo původní vrt. Za zrušení zhlaví vrtu si nepočítáme žádný příplatek, cena je stejná jako za běžné hloubení. Ve výjimečně nepříznivých případech si za průběžné odstraňování pažnic vrtu vyhrazujeme nárok na zvýšení částky za 1 metr o 500,- Kč

Vložkování studní

Při nejběžnějším vnitřním průměru vložkovacích skruží 80 cm (výška 1 metr) je cena za 1 běžný metr hloubky 5.000,- Kč (skruž, štěrk, práce). U studní hlubších 15 metrů, nebo při použití jiného průměru skruží se cena stanovuje dohodou. K ceně za vložkování se připočítává cena za dopravu podle najetých kilomerů a obvykle cena za demontáž a opětovnou montáž čerpacího zařízení včetně potřebného materiálu.

Čištění a dezinfekce studní

Základní cena čištění, dezinfekce a revize vyskružené studny (do vnitřního průměru 1 m a do maximální hloubky 20 m) je 3.500,- Kč za prvních 5 metrů studny. Za každý další metr hloubky se připočítává 100,- Kč. Pokud je na dně větší vrstva nečistoty než cca 10 cm, počítá se za vytěžení 100,- Kč za každých dalších 10 cm usazenin. Pokud je hloubka studny výrazně menší než 3 metry, poskytujeme slevu ze základní ceny. V naprosté většině studní se vrstva nečistot na dně vejde do základní ceny.

Příklad: 10 m hluboká studna, 30 cm nánosu na dně, dojezdová vzdálenost 35 km. Výsledná cena:
4.000,- cena studny
200,- těžení nánosu
500,- přeprava
Celkem: 4.700,- Kč.

Základní cena hlubších studní (20 až 40 m) nebo studní o větším vnitřním průměru (120 až 300 cm) je 7.000,- Kč za prvních 5 metrů studny. Za každý další metr hloubky se připočítává 100,- Kč. Pokud je na dně větší vrstva nečistoty než cca 10 cm, počítá se za vytěžení 300,- Kč za každých dalších 10 cm.

Cena za vyčištění hlubších nebo širších studní se stanovuje individuálně, stejně jako v nestandartních případech.

K základní ceně se připočítává cena za přepravu podle najetých kilometrů.

Montáže a opravy ručních pump

Cena montáže nové ruční pumpy je závislá především na hloubce studny. Orientační cena nové pumpy do 10 m hluboké studny s 3 m vysokým vodním sloupcem je 13.500,- Kč (cena včetně montáže, stojan Sigma Standard).

Cena opravy je natolik individuální, že ji lze stanovit až na místě zakázky. Pokud je k opravě nutná i demontáž stojanu staré pumpy, je orientační cena za práci min. 3.000,- Kč + cena za materiál potřebný k zprovoznění pumpy.

K ceně pumpy se připočítává cena za přepravu podle najetých kilometrů.

Výměny, montáže a opravy čerpadel a vodáren

Základní cena za montáž (kopaná studna) nového ponorného čerpadla a vodárny (tlaková nádoba 35 l až 50 l s vakem) po hlavní ventil se u rodinného domku pohybuje od 22.000,- do 24.000,- Kč. V ceně není zahrnuto případné hloubení výkopu nebo průstupy zdí mezi studní a místem vodárny. Cena je závislá na použitém typu čerpadla, hloubce studny a délce rozvodů.

Po dohodě je možné použít tlakovou nádobu o větším obsahu, případně nádobu bez vaku pozinkovanou nebo nerezovou. Cena se pak navýší o rozdíl v ceně nádob..

V případě montáže (kopaná studna) ponorného čerpadla a vodárny bez tlakové nádoby (spínací automat) začíná cena již od 19.000,- Kč (používá se např. jako provizorní zapojení ve studni po dobu stavby RD nebo na závlahové systémy a do chat).

V případě montáže čerpadla do vrtu je cena vyšší o rozdíl v pořizovací ceně čerpadla. Celková cena – se značkovým čerpadlem (používáme pouze čerpadla s oběžným kolem, vřetenová do vrtů nedoporučujeme) se pohybuje od 28.000,- do 32.000,- Kč. V případě použití neznačkového čerpadla je celková cena nižší (cca 16.000,- Kč), ale lze předpokládat kratší životnost.

Novinkou posledních let je ponorná vodárna. Tvarově je podobná ponornému čerpadlu, ale obsahuje již spínací automat včetně ochrany proti běhu na sucho (bez plováku). Vývod z ponorné vodárny se tedy napojuje přímo na rozvod a není nutná klasická tlaková nádoba a tlakový spínač. U zapojení pro rodinné domky doporučujeme na přívod zapojit malou cca 2 l tlakovou nádobku na vyrovnání poklesu tlaku při malých odběrech (kapající kohoutek). Doporučujeme použití jen do přízemních staveb a do studní s hloubkou max. 10 metrů. Kromě úspory místa je velkou výhodou ponorné vodárny schopnost pracovat s nízkým vodním sloupcem, což se využívá např. u studní s dobrým přítokem, které však nelze prohloubit. Cena za základní montáž ponorné vodárny je cca 13.500,- Kč (jen s kohoutkem u studny, bez tlakové nádoby).

Za demontáž čerpadla před opravou nebo jeho montáž po opravě na PE trubky si účtujeme podle hloubky studny cca 1.500,- Kč + materiál (k zakázce se obvykle přidává výměna trubek nebo další úpravy).

Při mechanických opravách čerpadel EVGU na místě u zákazníka se k ceně za opravu (1000,- až 1500,- podle rozsahu) připočítává položka za náhradní díly.

K ceně montáže se připočítává cena za přepravu podle najetých kilometrů.

Přeprava

Základní cena za přepravu je 8,- Kč/km (Pick Up). V případě použití přívěsného vozíku (přeprava technologie nebo skruží) nebo terénního auta účtujeme 12,- Kč/km. Minimální položka za přepravu je 200,- Kč. Při delších vzdálenostech se cena stanovuje individuálně. Při použití přepravy externího přepravce předkládáme zákazníkovi jeho ceník.

V případě použití elektrocentrály nebo jiného speciálního zařízení, jsou ceny smluvní.

Při přepravě v Západních Čechách neúčtujeme cenu za naši přepravu (kromě přepravy skruží) pro zákazníky z Ejpovic, Kyšic, Klabavy a Rokycan.

Za přepravu po Brně účtujeme paušální částku 200,- Kč (kromě přepravy skruží).