Vítejte na na našich stránkách

Naše služby jsou určeny pro všechny, kteří si přejí využít podzemní vodu k zálivce, automatickému zavlažování, jako zdroj pitné nebo užitkové vody, pro domácnost, bazén, chatu, farmu, vlastní hospodářství, podnik, obec, družstvo, školu a školku, pro vodohospodáře nebo projektanty.

image1

Provádíme hloubení, prohlubování, rekonstrukce a další úpravy kopaných studní nebo odvodňovacích jímek, překopávání vrtů na studny, čištění, dezinfekce a revize studní, opravy studničních uzávěrů včetně drobných betonářských prací, výměny potrubí a sacích košů, demontáže starého potrubí a čerpadel, montáže a opravy ručních pump, výměny, montáže a mechanické opravy čerpadel a vodáren, čištění vodojemů a kolektorů, čerpání zatopených prostor, dokumentace a mapování


Konzultace a poradenstvi zdarma

- nová studna

- nové čerpadlo

- málo vody ve studni

- nefunkční čerpadlo

- bakterie ve studni

- rozpadlé skruže

- nefunkční ruční pumpa

- děravé potrubí

- špatně fungující vodárna

- moc vody ve studni

- málo vody ve studni

- nefunkční čerpadlo

- příliš hluboká studna

Navrhneme optimální řešení (cena/ výkon) včetně doporučení vhodného čerpadla a dimenzování potrubí.

Věděli jste?

V dnešní době můžeme pozorovat určitý návrat k užívání studní. Má několik hlavních důvodů:

- Zvyšující se cenu vody z centrálních zdrojů.

- Zalévání okrasných zahrad a napouštění bazénů.

- Bezproblémový provoz nových typů čerpadel.

Se zvyšující se cenou vody si mnoho lidí vzpomnělo na svou starou nepoužívanou studnu. Po jejím vyčištění, dezinfekci, osazení novým ponorným čerpadlem a uvedení do provozu byl často uživatel překvapen. Původně předpokládaná užitková voda na zalévání zahrady se po rozboru ukázala být pitnou, mnohdy převyšující kvalitu vody v místním vodovodu. Je to pochopitelné, protože s rozmachem kanalizačních sítí ubylo starých žump a jímek, s utlumením zemědělské výroby ubylo hnojišť a pokleslo intenzivní hnojení. Svoji roli zde také sehrává zvyšující se péče o studny a jejich pravidelné čištění. Dnešní typy ponorných čerpadel jsou vyrobeny z korozivzdorných materiálů, s vestavěným hlídáním chodu na sucho a bezhlučným provozem. Jsou-li odborně instalovány a je-li k jejich napojení použito plastové potrubí, není nutné studnu kvůli nim otvírat po mnoho let. Ponorná čerpadla se proto dnes osazují i do studní, kde by mohla fungovat čerpadla nasávací (tj. rozdíl výšky hladiny oproti čerpadlu není větší než 6 m).